טכנו הנדסה

972-54-2033013

techno@netvision.net.il​ 

 

  Italy 

  Anti-corrosive coating

for pumps 

 Conquer corrosion

        with Tantaline products  

  

         ציפוי טנטלום גם על ציוד קיים